Verpleging

Verpleging

Thuis is de plek waar u het liefst wilt zijn. Daar voelt u zich het meest op uw gemak. In uw eigen vertrouwde omgeving kunt u zichzelf zijn en zoveel mogelijk genieten van de kleine en grote dingen van het leven. Dat gevoel c.q. die behoefte verandert niet na een ongeluk, ingreep of vanwege een ziekte. Daarom is het goed dat Thuiszorg Groot Limburg verpleegkundige zorg bij u thuis biedt.

Zo kunnen we zorgen dat u na een operatie zo snel mogelijk thuis kunt herstellen. We voorkomen dat een ziekte erger wordt of helpen u om zo goed mogelijk om te gaan met een beperking. Wij beschikken over goed geschoolde verpleegkundigen en verzorgenden die bij u thuis de passende zorg en verpleging bieden.

Voorbeelden van onze verpleegkundige hulp in de thuissituatie zijn:
  • Het toedienen van medicijnen;
  • Het verzorgen van een wond;
  • Het inbrengen of verwisselen van een katheter;
  • Het toedienen van injecties;
  • Het leren omgaan met een ziekte of handicap;
  • Medicatie via infuus;
  • Advies over medicijngebruik;

Wenst u meer informatie over deze dienst?
Neem dan gerust contact op via telefoon 043-3472494.