Ons aanbod

Ons aanbod

Als u vanwege een ziekte, beperking, dementie of na een opname in het ziekenhuis bepaalde dingen niet (meer) zelfstandig kunt, is het mogelijk om wijkzorg aan te vragen, in de volksmond beter bekend als thuiszorg. U krijgt dan persoonlijke verzorging en/of verpleging aan huis, zoals wondverzorging, toedienen van medicatie en hulp bij het opstaan, wassen en aankleden.
 
 1. Verpleging
 2. Persoonlijke verzorging
 3. Nachtzorg
 4. Terminale zorg
 5. Hulp bij het huishouden
 6. Begeleiding Individueel
 7. Hulp bij Dementie


Verpleging

Thuis is de plek waar u het liefst wilt zijn. Daar voelt u zich het meest op uw gemak. In uw eigen vertrouwde omgeving kunt u zichzelf zijn en zoveel mogelijk genieten van de kleine en grote dingen van het leven. Dat gevoel c.q. die behoefte verandert niet na een ongeluk, ingreep of vanwege een ziekte. Daarom is het goed dat Thuiszorg Groot Limburg verpleegkundige zorg bij u thuis biedt.  

Zo kunnen we zorgen dat u na een operatie zo snel mogelijk thuis kunt herstellen. We voorkomen dat een ziekte erger wordt of helpen u om zo goed mogelijk om te gaan met een beperking. Wij beschikken over goed geschoolde verpleegkundigen en verzorgenden die bij u thuis de passende zorg en verpleging bieden.

Voorbeelden van onze verpleegkundige hulp in de thuissituatie zijn:
 
 • Het toedienen van medicijnen;
 • Het verzorgen van een wond;
 • Het inbrengen of verwisselen van een katheter;
 • Het toedienen van injecties;
 • Het leren omgaan met een ziekte of handicap;
 • Medicatie via infuus;
 • Advies over medicijngebruik;

Persoonlijke Verzorging

Heeft u moeite met opstaan? Kunt u zichzelf steeds moeilijker verzorgen? Of geldt dit misschien voor uw ouders en/of een andere naaste? Dan is het goed om te weten dat u bij Thuiszorg Groot Limburg terecht kunt voor persoonlijke verzorging.

Thuis is immers de plek waar u graag bent, waar u zich goed voelt en waar u kunt leven zoals u dat wenst. U merkt echter ook dat de dagelijkse bezigheden niet meer gaan zoals vroeger. Ze kosten u steeds meer moeite. U merkt dat bijvoorbeeld ’s ochtends bij het opstaan. Om uit bed te komen, heeft u hulp nodig. Douchen gaat ook niet meer vanzelf. Of u heeft tijdelijk hulp nodig na een ingreep, of door een ziekte.

De verzorgenden die wij voor u inzetten kunnen u onder andere helpen bij:
 • wassen, douchen, scheren, aan- en uitkleden;
 • in en uit bed gaan;
 • naar het toilet gaan;
 • steunkousen aan- en uitdoen;
 • medicijnen innemen;
 • ogen druppelen;
 • et cetera.

We helpen u zo vaak als nodig is. Afhankelijk van uw specifieke situatie komen we een paar keer per week of zelfs meerdere keren per dag bij u en/of uw naaste langs.

 

Nachtzorg

Heeft u 's nachts persoonlijke verzorging en/of verpleging nodig, dan bieden wij u dit in de vorm van slaapdienst of waakdienst.

Slaapdienst
Als u door omstandigheden tijdelijk of langdurig in de nacht niet alleen kunt zijn, dan kunt u bij ons terecht voor een zorgverlener die 's nachts bij u komt slapen. Heeft u in de nacht hulp nodig dan is de zorgverlener er om u te helpen.

Waakdienst
Als u voortdurend hulp of verzorging nodig heeft kunnen wij ervoor zorgen dat er een verzorgende of verpleegkundige komt waken.

 

Terminale zorg

Wenst u meer informatie over deze dienst?
Neem dan gerust contact op via telefoon 043-3472494.
 


Hulp bij het huishouden

Als u door welke reden dan ook niet meer zelfstandig uw huishouden kunt voeren en hierbij (tijdelijk) ondersteuning wenst kunt u beroep doen op professionele hulp. Naast zorg en verpleging aan huis kan dat ook hulp bij het huishouden zijn. Denk aan stofzuigen en stofwissen, dweilen, sanitair reinigen, toilet soppen, bed verschonen, ramen lappen, ondersteunen bij maaltijdverzorging, wassen, drogen, strijken en het opbergen van kleding en bed- en linnengoed.


 

Begeleiding Individueel

Wat is begeleiding thuis?
Begeleiding thuis is praktische hulp aan mensen die door problemen de grip op hun dagelijks leven kwijt zijn of deze dreigen te verliezen. Deze begeleiding is bedoeld voor mensen die in een kwetsbare positie verkeren. Het kan dan gaan om mensen met een psychiatrische ziekte, verslavingsproblemen, verstandelijke beperking en mensen met de ziekte van Alzheimer of dementie.  
De gespecialiseerde verzorgenden en sociaal begeleiders van Thuiszorg Groot Limburg zijn opgeleid om u te begeleiden bij het zelfstandig blijven wonen. Zij kunnen u ondersteunen bij het weer op orde krijgen van uw dagelijkse bezigheden en wanneer dit niet meer geheel mogelijk is dan wordt u ondersteund om zo lang als dat mogelijk en veilig is zelfstandig thuis te blijven wonen.
Begeleiding kan ook betekenen: hulp in gezinssituaties waar meer nodig is dan alleen verzorging. Zoals het opnieuw leren of op orde houden van het huishouden na een hersentrauma, helpen bij het aanbrengen van structuur, het op orde houden van administratie etcetera.
Thuiszorg Groot Limburg heeft een of meer gespecialiseerde verzorgenden en begeleiders die direct kunnen inspelen op al uw vragen. Er is geen wachtlijst.
 

Hulp bij Dementie

Wanneer bij u of bij uw naaste dementie is geconstateerd staat de hele wereld op zijn kop. Er komt veel op u af. Zowel in het hier en nu als wat er voor de toekomst geregeld moet worden. Thuiszorg Groot Limburg werkt en doet mee om in Maastricht – Heuvelland goede dementie zorg te realiseren. Wij hebben goede contacten met gespecialiseerde (wijk)verpleegkundige die u met raad en daad graag terzijde staan en samen met u en uw naaste die zorg en ondersteuning regelen die u nu en in de toekomst nodig heeft.

Wenst u meer informatie over onze diensten?
Neem dan gerust contact op via telefoon 043-3472494 of stuur een email naar info@thuiszorggrootlimurg.nl