Nieuws

Nieuws

Uitnodiging voor zzp'ers bijeenkomst Monty 25 januari '17

Personenalarmering en 24 uurszorg
Het streven van Thuiszorg Groot Limburg is om mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen. Dit is ook de wens van onze cliënten. Om de veiligheid van deze groep te borgen, is het belangrijk dat zij 24 uur per dag een beroep kunnen doen op noodzakelijke zorg. Door samen te werken met Monty kan Thuiszorg Groot Limburg deze 24-uurszorg met personenalarmering garanderen en haar thuiswonende cliënten optimaal ondersteunen.

Hoe werkt Monty?

Boeiende training Dementie en Communicatie (diverse data 2017)

voor professionals, mantelzorgers en vrijwilligers Maastricht en Heuvelland