UITNODIGING 11 juni '18 Multidisciplinaire Casuïstiekbespreking Netwerk Palliatieve Zorg Maastricht-Heuvelland

UITNODIGING 11 juni '18 Multidisciplinaire Casuïstiekbespreking Netwerk Palliatieve Zorg Maastricht-Heuvelland

Uitnodiging
Het Netwerk Palliatieve Zorg Maastricht-Heuvelland beoogt de kwaliteit, kwantiteit en bereikbaarheid van palliatieve zorg in het Heuvelland (gemeenten Maastricht, Eijsden-Margraten, Meerssen, Gulpen-Wittem, Valkenburg aan de Geul en Vaals) te verbeteren. Dit doel streeft het Netwerk na door het organiseren van tal van activiteiten. In de visie van de participanten van het Netwerk is samenwerking tussen zorgverleners van groot belang om daadwerkelijk te komen tot verbetering van de PZ.
 
Maandag 11 juni 2018 17.30-20.00 uur wordt een Multidisciplinaire Casuïstiekbespreking georganiseerd met als thema: ‘Levenseindekliniek’ .
 
Zorgverleners van alle disciplines betrokken bij de palliatieve zorg in de regio Maastricht Heuvelland zijn van harte uitgenodigd deze bespreking bij te wonen. De nascholing is vooral bedoeld voor professionals, maar vrijwilligers zijn van harte welkom.
 
Kosten
Er zijn geen kosten verbonden aan deze nascholing.

Locatie
Envida, locatie La Valence
Gronsvelderweg 140,  6229 VN Maastricht
 
Aantal deelnemers
Het aantal deelnemers is minimaal 25 en maximaal 40. Bij onvoldoende aanmeldingen kan het programma geen doorgang vinden en ontvangt u een week van tevoren via de e-mail bericht hierover. Bij overschrijding van het max. aantal deelnemers wordt zo mogelijk een tweede bijeenkomst georganiseerd.
 
Programma
17.30 uur Ontvangst met koffie/thee, soep en broodjes
18.00 uur Welkom en toelichting op het programma
18.05 uur Casuïstiek bespreken in subgroepen
18.30 uur Resultaten subgroepen bespreken
19.00 uur  Levenseindekliniek  Wat is de rol van de levenseindekliniek in relatie tot verpleegkundigen/verzorgden?  Door Joyce de Bruin
19.30 uur Vragen en discussie
20.00 uur Afsluiting

Informatie
Voor informatie kunt u contact opnemen met de coördinator van het Netwerk PZ Heuvelland, Veron Schrijnemaekers
T 043-3872395
E veron.schrijnemaekeras@mumc.nl
 
Inschrijving
Dit kan via de website: http://www.palliatievezorglimburg.nl/.
 
Klik op “Hulpverleners” en daarna op “Agenda” en dan op:
“Multidisciplinaire casuïstiekbespreking Heuvelland.”.
Inschrijving geschiedt alleen individueel!
 
Houdt u de volgende gegevens bij de hand:
voornaam, achternaam, functie/professie, organisatie, locatie, telefoon, e-mailadres, bigregistratie (artsen).
 
In verband met het grote aantal aanmeldingen stellen we het zeer op prijs als u zich bij onverhoopte verhindering tijdig afmeldt, zodat anderen uw plaats kunnen innemen.