PALLIATIEVE ZORG BIJ AVONDGASTEN VAN L1

PALLIATIEVE ZORG BIJ AVONDGASTEN VAN L1

PALLIATIEVE ZORG BIJ AVONDGASTEN VAN L1
 
Het programma Avondgasten van L1 schenkt komende donderdag 15 maart 2018 aandacht aan het thema Palliatieve zorg - als genezen niet meer mogelijk is.
Onder leiding van presentator Sander Kleikers praten 5 tafelgasten uit de palliatieve zorg in Limburg en Zuidoost Brabant over het belang om tijdig na te denken en te spreken over je wensen en behoeften, als blijkt dat je een ziekte hebt waarvan je niet meer zult genezen. Daarbij zullen zij ook het brede palliatieve zorgpalet over het voetlicht proberen te brengen.
 
De netwerken palliatieve zorg in Limburg en Zuidoost Brabant waren nauw betrokken bij de keuze van de tafelgasten. Ook de zaalgasten zijn via de netwerken uitgenodigd.
Als gasten zullen bij L1/Sander Kleikers aan tafel aanschuiven:
  • Mw. drs. Fabiënne Warmerdam, internist oncoloog Zuyderland Medisch Centrum
  • Mw. Elzinga, onderwijzeres, patiënt
  • Mw.  Marije Schielke, wijkverpleegkundige en consulent palliatieve zorg in Parkstad
  • Mw. Terry Brouwers, vrijwilliger bij Hospice Trajectum Maastricht
  • Dhr. Joris de Lange, geestelijk verzorger Hospices Daniken in Geleen en Mariaveld in Susteren 
In de zaal zit een breed scala van groepen die bij de palliatieve zorg zijn betrokken, variërend van professionals zoals wijkverpleegkundigen, geestelijk verzorgers en huisartsen, tot mantelzorgers en vrijwilligers.

LIVE-Uitzending: donderdag 15 maart 2018, 17.55 uur, daarna herhalingen om 20:55 en 22:55 uur.
 
 
 
Meer informatie
Meer informatie over palliatieve zorg vind u op de website van de netwerken: www.palliatievezorglimburg.nl, of op Facebook www.facebook.com/palliatievezorglimburg
U kunt ook contact opnemen met de netwerkcoördinatoren mevrouw drs. E. Knapen (e.knapen@zuyderland.nl,  06 306 255 88) of mevrouw drs. J. Timmermans (info@palliatievezorg-ozl.nl, 06 573 166 97)