Coronavirus: Wij volgen de ontwikkelingen op de voet

Coronavirus: Wij volgen de ontwikkelingen op de voet


Binnen Thuiszorg Groot Limburg doen we er alles aan om het Coronavirus geen kans te geven zich verder te verspreiden. Al onze zorgverleners zijn goed op de hoogte van ons hygiëneprotocol en handelen ernaar. Toch vonden we het nodig om een aantal extra maatregelen te nemen.
Met betrekking tot het Coronavirus volgt Thuiszorg Groot Limburg de informatie en instructies op van de GGD Zuid-Limburg en het RIVM.

Wij onderhouden nauwe contacten met de GGD Zuid-Limburg. Als er een vermoeden van besmetting bestaat, wordt er meteen contact gelegd. Zij zijn altijd op de hoogte van het laatste nieuws rondom het Coronavirus en weten dus als eerste of er nieuw beleid of richtlijnen zijn.

Voor zorgverleners zijn preventieve materialen beschikbaar. Scholingen en vergaderingen zijn voorlopig uitgesteld.
Zorgverleners met symptomen zoals verkoudheid, hoesten, longontsteking en koorts moeten thuis blijven.

Met al deze maatregelen willen wij onze - vaak extra kwetsbare - clienten beschermen. Ook willen we voorkomen dat zorgverleners ziek worden en hun werk niet meer kunnen uitvoeren.

MEER INFORMATIE
Op de website van het RIVM vindt u alle benodigde informatie over het Coronavirus. Met vragen kunt u ook terecht bij de landelijke corona-infolijn: tel. 0800 - 1351.

HEEFT U KLACHTEN?
Ga bij klachten NIET naar uw huisarts, huisartsenpost of Spoedeisende hulp toe, maar neem telefonisch contact op met uw huisarts of de GGD Zuid-Limburg.