Aankondiging vertrek bestuurder R. Walthouwer

Aankondiging vertrek bestuurder R. Walthouwer

Via deze weg wil ik aankondigen dat ik per 31 december 2018 mijn taak als bestuurder van Thuiszorg Groot Limburg zal neerleggen. Ik ben trots op het feit dat ik bestuurder mocht zijn van een thuiszorgorganisatie die de belangen en het welzijn van de cliënt en haar zorgverleners altijd voorop zet. Er wordt goed voor cliënten gezorgd, wat ook door de buitenwereld wordt gezien.

Mijn doel bij het opzetten van de organisatie, is hierbij meer dan bereikt. Thuiszorg Groot Limburg is uitgegroeid tot een professionele zorgorganisatie met de juiste mensen op de juiste plek. Samenwerken in de zorg, kwaliteit van zorg, tevreden cliënten en tevreden zorgverleners zijn voor mij de belangrijkste items geweest. Goede communicatie en direct handelen zijn kenmerken die bij mij horen.

Na het bereiken van mijn doelstelling, het samen opzetten van een professionele zorgorganisatie, vind ik dat het tijd is het stokje over te dragen aan mijn opvolger en nieuwe uitdagingen aan te gaan. Het puur ‘zakelijk besturen’ en continueren van datgene wat er is opgebouwd blijkt voor mij als persoon minder uitdagend. Mijn besluit is in goed overleg met de Raad van Toezicht genomen. Het belang van de organisatie staat hierbij voorop.

Per 1 oktober 2018 zal Bas Dolmans, manager bedrijfsvoering van Thuiszorg Groot Limburg, de functie van Bestuurder gaan vervullen en de taken langzaam van mij overnemen. Waar nodig zal ik Bas aan relaties introduceren. Bas is vanaf de start in 2012 werkzaam en kent de organisatie van binnen en buiten.
Ik heb er alle vertrouwen in dat Thuiszorg Groot Limburg met deze opvolger met dezelfde cultuur en enthousiasme zal blijven voortbestaan.

De zörg zal altied blieve bestoon. Veer kome us zeker en vas nog uns tege!

Bedankt voor het vertrouwen en de samenwerking.
Ron Walthouwer