Nieuws

Nieuws

Coronavirus: Wij volgen de ontwikkelingen op de voet


Binnen Thuiszorg Groot Limburg doen we er alles aan om het Coronavirus geen kans te geven zich verder te verspreiden. Al onze zorgverleners zijn goed op de hoogte van ons hygiëneprotocol en handelen ernaar. Toch vonden we het nodig om een aantal extra maatregelen te nemen.
Met betrekking tot het Coronavirus volgt Thuiszorg Groot Limburg de informatie en instructies op van de GGD Zuid-Limburg en het RIVM.

Clientenraad zoekt nieuwe leden

SAMEN DOEN!

Onze cliëntenraad bestaat uit een groep mensen uit Maastricht-Heuvelland die de gemeenschappelijke belangen behartigd van de cliënten van Thuiszorg Groot Limburg. De cliëntenraad heeft de wettelijke bevoegdheid om gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan de directie over zaken die van belang zijn voor cliënten. Ook volgt de cliëntenraad ons beleid en belangrijke beslissingen op de voet. De cliëntenraad is hierdoor als het ware de stem van de cliënt.

Tv uitzending

Afgelopen week werden wij geinterviewd voor het programma Barometer (RTL Z).
Wilt u zien hoe wij onze zorg leveren? Bekijk dan hier het fragment.

U kunt bij ons terecht voor verzorging, verpleging, begeleiding, terminale zorg en zorg voor mensen met een vorm van dementie.

Uitkomsten client tevredenheidsonderzoek 2019

In de afgelopen maanden liet onze organisatie middels de PREM wijkverpleging de cliënttevredenheid meten door een extern meetbureau. Maar liefst 96% van de cliënten beveelt ons aan. De NPS score is 87. Bekijk hier de samenvatting en het gehele rapport. We mogen trots zijn!

Openingstijden kantoor

Aastaande maandag en dinsdag (4 & 5 maart '19) is ons kantoor gesloten vanwege carnaval. Uiteraard zijn wij 24/7 telefonisch bereikbaar op ons vertrouwde telefoonnummer 043 - 347 24 94.
Team Thuiszorg Groot Limburg wenst u een fijne vastelaovend!
 

Dagesteding stopt per 1-1-2019

Thuiszorg Groot Limburg stopt per 1 januari 2019 met de bewegingsgerichte dagbesteding en zal zich meer focussen op de wijkverpleging.
De clienten die gebruik maken van de dagbesteding worden in goed overleg elders ondergebracht. 

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd bezocht vandaag onze organisatie

Vandaag bracht de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een bezoek aan Thuiszorg Groot Limburg.

Met enige trots kunnen wij mededelen dat onze organisatie behoort tot de 5% van organisaties die tijdens het eerste bezoek voldoet aan de randvoorwaarden voor veilige en goede zorg, die vooral zijn gebaseerd op de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg).

Aankondiging vertrek bestuurder R. Walthouwer

Via deze weg wil ik aankondigen dat ik per 31 december 2018 mijn taak als bestuurder van Thuiszorg Groot Limburg zal neerleggen. Ik ben trots op het feit dat ik bestuurder mocht zijn van een thuiszorgorganisatie die de belangen en het welzijn van de cliënt en haar zorgverleners altijd voorop zet. Er wordt goed voor cliënten gezorgd, wat ook door de buitenwereld wordt gezien.

Wij zijn verhuisd!

Afgelopen maand hebben wij hard gewerkt aan de voorbereidingen en uitvoering van de verhuizing. Het pand aan de Bilserbaan hebben we ingeruild voor een mooi kantoor aan de Duitsepoort te Maastricht.
Het pand is ruimer van opzet, moderner en niet onbelangrijk, onze dagbesteding is mee verhuisd naar onze nieuwe locatie.

Ons nieuwe adres is:
Stichting Thuiszorg Groot Limburg
Duitsepoort 13
6221 VA Maastricht
Telefoon: 043-3472494 (24/7 bereikbaar)
Fax: 043-3440271

UITNODIGING 11 juni '18 Multidisciplinaire Casuïstiekbespreking Netwerk Palliatieve Zorg Maastricht-Heuvelland

Uitnodiging
Het Netwerk Palliatieve Zorg Maastricht-Heuvelland beoogt de kwaliteit, kwantiteit en bereikbaarheid van palliatieve zorg in het Heuvelland (gemeenten Maastricht, Eijsden-Margraten, Meerssen, Gulpen-Wittem, Valkenburg aan de Geul en Vaals) te verbeteren. Dit doel streeft het Netwerk na door het organiseren van tal van activiteiten. In de visie van de participanten van het Netwerk is samenwerking tussen zorgverleners van groot belang om daadwerkelijk te komen tot verbetering van de PZ.