Nieuws

Nieuws

Ouder paar met dementie kan toch samen blijven

Vandaag in Dagblad De Limburger

Samenwerken = samenblijven!

Een prachtig voorbeeld van samenwerken en afstemmen - buiten de lijnen kleuren - welzijn voorop stellen en doen wat er echt toe doet!

Bekijk het artikel uit de Limburger met daarin het mooie resultaat van de handen ineen vouwen

 

 

PREM 2022 uitkomsten clienttevredenheid

Uitkomsten clienttevredenheidsmeting 2022

Eind 2022 vond de jaarlijkse clienttevredenheidsmeting plaats, ditmaal uitgevoerd door onafhankelijk onderzoeksbureau Triqs. Thuiszorg Groot Limburg scoort hoog in vergelijking met andere zorgaanbieders. De Net Promotor Score is 83 (deze kan tussen de -100 en 100 liggen). Dit wil zeggen dat het overgrote deel van de clienten Thuiszorg Groot Limburg zal aanbevelen aan anderen die zorg nodig hebben. 

De top 3 hoogste rapportcijfers ziet er als volgt uit:

Maak kennis met onze nieuwe bestuurder

Per 1 maart 2023 is Ron Walthouwer benoemd tot bestuurder van stichting Thuiszorg Groot Limburg.
 

Ron heeft ruime ervaring als bestuurder in de zorg.
Hij was tot 2018 al bestuurder van Thuiszorg Groot Limburg en is in de periode 2021/2022 ook nog actief geweest als zorgmanager.

Uitkomsten clienttevredenheidsonderzoek 2021

Van Loveren & Partners heeft in de afgelopen maanden onafhankelijk de clienttevredenheid gemeten middels de PREM-vragenlijst. Clienten waarderen onze dienstverlening met een 9.3!
In de woordenwolk ziet u welke onderdelen het meest gewaardeerd worden.
Heeft u vragen of bent u geintereseerd in het rapport? Neem dan contact op met onze kwaliteitsfunctionaris Claire Dolmans, emailadres c.dolmans@thuiszorggrootlimburg.nl of bel haar via 043-3472494

Update Corona maatregelen

Nu heel Nederland in een nieuwe lockdown gaat zullen wij er alles aan doen de dagelijkse zorg op de vertrouwde manier uit te voeren. Veiligheid en continuiteit staan hierbij voorop. Clienten en zorgverleners laten zich testen wanneer zij Corona gerelateerde klachten hebben. Omdat wij extra voorzichtig zijn kan het voorkomen dat een tijdelijke vervanger de zorg gaat verlenen. Hiervan stellen wij de client altijd vooraf op de hoogte. Echter doen wij er alles aan zodat de zorg door vertrouwde gezichten kan worden uitgevoerd.

Award voor top10 beste Thuiszorgorganisatie Nederland!

Via deze weg willen wij een ieder bedanken die een bijdrage levert aan de zorgverlening van Thuiszorg Groot Limburg.

Vandaag zijn wij door Patientenfederatie Nederland (Zorgkaart Nederland) uitgeroepen tot een van de tien best gewaardeerde Thuiszorginstellingen van Nederland. Dit betekent dat onze cliënten en hun naasten Thuiszorg Groot Limburg een hoge waardering geven over hoe wij de zorg met respect en persoonlijke aandacht naar wens van de cliënt invullen.

Coronavirus: Wij volgen de ontwikkelingen op de voet


Binnen Thuiszorg Groot Limburg doen we er alles aan om het Coronavirus geen kans te geven zich verder te verspreiden. Al onze zorgverleners zijn goed op de hoogte van ons hygiëneprotocol en handelen ernaar. Toch vonden we het nodig om een aantal extra maatregelen te nemen.
Met betrekking tot het Coronavirus volgt Thuiszorg Groot Limburg de informatie en instructies op van de GGD Zuid-Limburg en het RIVM.

Clientenraad zoekt nieuwe leden

SAMEN DOEN!

Onze cliëntenraad bestaat uit een groep mensen uit Maastricht-Heuvelland die de gemeenschappelijke belangen behartigd van de cliënten van Thuiszorg Groot Limburg. De cliëntenraad heeft de wettelijke bevoegdheid om gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan de directie over zaken die van belang zijn voor cliënten. Ook volgt de cliëntenraad ons beleid en belangrijke beslissingen op de voet. De cliëntenraad is hierdoor als het ware de stem van de cliënt.

Tv uitzending

Afgelopen week werden wij geinterviewd voor het programma Barometer (RTL Z).
Wilt u zien hoe wij onze zorg leveren? Bekijk dan hier het fragment.

U kunt bij ons terecht voor verzorging, verpleging, begeleiding, terminale zorg en zorg voor mensen met een vorm van dementie.

Uitkomsten client tevredenheidsonderzoek 2019

In de afgelopen maanden liet onze organisatie middels de PREM wijkverpleging de cliënttevredenheid meten door een extern meetbureau. Maar liefst 96% van de cliënten beveelt ons aan. De NPS score is 87. Bekijk hier de samenvatting en het gehele rapport. We mogen trots zijn!