Missie en visie

Missie en visie

MISSIE (Waar staat Stichting Thuiszorg Groot Limburg voor)

Stichting Thuiszorg Groot Limburg (STGL) zorgt ervoor dat mensen thuis kunnen blijven wonen middels een passend pakket aan zorg en/of ondersteuning. Wij zetten de beschikbare middelen efficiënt in waarbij cliënten tevreden zijn en kwaliteit van leven wordt gewaarborgd. Wij spelen snel en flexibel in op vragen van cliënten en zoeken daarbij altijd naar passende oplossingen waar dat het beste past samen met anderen.

Wij zijn voor de professionele zorgverlener een organisatie waar men effectief en efficiënt met behoud van eigenstandigheid en zonder organisatorische beslommeringen zorg en ondersteuning kan bieden.
 
VISIE (Waar gaat Stichting Thuiszorg Groot Limburg voor)

STGL wil op een duurzame manier ervoor zorgdragen dat kwetsbare burgers thuis in maar vooral ook met hun buurt kunnen blijven wonen. Dat betekent dat het organiseren en waar nodig coördineren van de informele zorg een belangrijk aspect is waar STGL aandacht voor heeft en actie in onderneemt. Uitgangspunt is hierbij de vraag aan ondersteuning,  zorg en/of dienstverlening vanuit het individu.

Waar dat nodig is om bovenstaande te realiseren zal STGL actief participeren in ketenzorg en in zorg en welzijnsnetwerken.  Het zal daarbij goede contacten met huisartsen – paramedici – andere zorg en welzijnsaanbieders onderhouden.

Medewerkers en zorgverleners van Stichting Thuiszorg Groot Limburg zijn pas tevreden als de cliënt tevreden is.

Daar waar wij niet de passende zorg en ondersteuning kunnen bieden zullen we er altijd voor zorgen dat de cliënt een passend advies krijgt waar hij/zij wel de passende zorg en ondersteuning kan krijgen. De wens van de cliënt staat bij ons voorop!
 
 
KERNWAARDEN - STGL levert waarde gedreven zorg! 
 
  • DESKUNDIG Alle zorgverleners verlenen veilige zorg volgens de vigerende wet- en regelgeving. Thuiszorg Groot Limburg is in het bezit van het HKZ-certificaat voor de functies verpleging, verzorging en begeleiding individueel.
 
  • BETROKKEN Wij zijn betrokken bij onze client. Wij kennen onze client en weten wat de wensen zijn. Clienten zijn tevreden over STGL. Ook onze clientenraad en stakeholders voelen dat wij ‘hart voor de zaak’ hebben
 
  • EFFICIENT Wij werken efficient, zetten alleen professionele zorg in waar nodig. De omgeving van de client wordt betrokken bij de zorg. Wij werken in kleine teams waardoor wij flexibel zijn. Wij zijn een platte organisatie met korte lijnen
 
  • BETROUWBAAR We zeggen wat we doen en doen dan ook wat we hebben gezegd