Missie en visie

Missie en visie

MISSIE (Waar staat Stichting Thuiszorg Groot Limburg voor)

Stichting Thuiszorg Groot Limburg (STGL) zorgt ervoor dat mensen thuis kunnen blijven wonen middels een passend pakket aan zorg en/of ondersteuning. Wij zetten de beschikbare middelen efficiënt in waarbij cliënten tevreden zijn en kwaliteit van leven wordt gewaarborgd. Wij spelen snel en flexibel in op vragen van cliënten en zoeken daarbij altijd naar passende oplossingen waar dat het beste past samen met anderen.

Wij zijn voor de professionele zorgverlener een organisatie waar men effectief en efficiënt met behoud van eigenstandigheid en zonder organisatorische beslommeringen zorg en ondersteuning kan bieden.
 
VISIE (Waar gaat Stichting Thuiszorg Groot Limburg voor)

STGL wil op een duurzame manier ervoor zorgdragen dat kwetsbare burgers thuis in maar vooral ook met hun buurt kunnen blijven wonen. Dat betekent dat het organiseren en waar nodig coördineren van de informele zorg een belangrijk aspect is waar STGL aandacht voor heeft en actie in onderneemt. Uitgangspunt is hierbij de vraag aan ondersteuning,  zorg en/of dienstverlening vanuit het individu.

Waar dat nodig is om bovenstaande te realiseren zal STGL actief participeren in ketenzorg en in zorg en welzijnsnetwerken.  Het zal daarbij goede contacten met huisartsen – paramedici – andere zorg en welzijnsaanbieders onderhouden.

Medewerkers en zorgverleners van Stichting Thuiszorg Groot Limburg zijn pas tevreden als de cliënt tevreden is.

Daar waar wij niet de passende zorg en ondersteuning kunnen bieden zullen we er altijd voor zorgen dat de cliënt een passend advies krijgt waar hij/zij wel de passende zorg en ondersteuning kan krijgen. De wens van de cliënt staat bij ons voorop!
 
 
KERNWAARDEN - STGL levert waarde gedreven zorg! 

 

  • BETROKKEN We weten wat onze cliënt wil en kan en sluiten hierbij aan

(Operationalisatie: Goede communicatie middelen met cliënten zoals ECD – CARENZORGT- Medicatie app – volgen van rapportages - waardoor direct op situaties wordt ingespeeld en actie wordt ondernomen)

 

  • BETROUWBAAR We doen wat we zeggen en zeggen wat we doen.

(Operationalisatie: korte lijnen, adequate communicatie, actueel ECD, afspraken worden nagekomen, realistische doelstellingen en evaluaties hiervan)

 

  • CONCREET We richten ons alleen op datgene wat ertoe doet

(Operationalisatie: Geen uitgebreide procedures en protocollen – zorgverlening doelmatig inzetten gebaseerd op zelfredzaamheid/positieve gezondheid)

 

  • AUTENTHIEK We zijn eerlijk en staan met beide benen op de grond

(Operationalisatie: platte organisatiestructuur, kleine teams, hoge cliënt en medewerker tevredenheid, alleen het beste is goed genoeg)