Klachtenregeling

Klachtenregeling

Niet tevreden?
We streven er naar dat u zich op uw gemak en thuis voelt bij Stichting Thuiszorg Groot Limburg en dat u positief bent over onze dienstverlening. Toch kan het gebeuren dat u als cliënt, familie of belanghebbende niet tevreden bent over de zorg, dienstverlening of over de manier waarop u bent bejegend. Klagen heeft bij veel mensen een negatieve klank. Dat is jammer, want klachten kunnen bijdragen aan het verbeteren van de situatie voor u en voor ons. Een klacht zien wij bij Stichting Thuiszorg Groot Limburg dan ook liever als een advies om de kwaliteit van zorg te verbeteren.

Wanneer u ontevreden bent en hierover een klacht wilt uiten, bespreekt u dit dan eerst met de betreffende persoon zelf. Een andere optie is om contact op te nemen met het team en/of teamleiding. Een gesprek kan vaak al veel oplossen.

Het kan echter gebeuren dat het niet lukt om tot een oplossing te komen of dat u de klacht niet met de betrokkene wilt bespreken. U kunt zich dan richten tot de klachtenfunctionaris.

Onafhankelijke klachtenfunctionaris
Stichting Thuiszorg Groot Limburg heeft een onafhankelijk klachtenfunctionaris beschikbaar via Quasir. U kunt de klachtenfunctionaris bereiken via bemiddeling@quasir.nl of via tel. 0561-618711. U kunt de situatie bespreken en bepalen welke weg u wilt inslaan in het afhandelen van uw klacht.

Geschillencommissie het Zorggeschil
Indien het behandelen van uw klacht niet tot een bevredigende oplossing heeft geleid dan kunt u uw klacht voorleggen aan de geschillencommissie. Een klacht moet schriftelijk en voldoende gemotiveerd ingediend worden bij het bestuur van
Stichting Zorggeschil: www.zorggeschil.nl

De klachtenfunctionaris kan u helpen bij het schrijven van de brief/ het indienen van de klacht. De geschillencommissie informeert u over de verdere behandeling van uw klacht.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Stichting Thuiszorg Groot Limburg via tel. 043-3472494

Ook kunt u het volledige klachtenreglement hier downloaden