Hulp bij Dementie

Hulp bij Dementie

Wanneer bij u of bij uw naaste dementie is geconstateerd staat de hele wereld op zijn kop. Er komt veel op u af. Zowel in het hier en nu als wat er voor de toekomst geregeld moet worden. Thuiszorg Groot Limburg werkt en doet mee om in Maastricht – Heuvelland goede dementie zorg te realiseren. Wij hebben gespecialiseerde (wijk)verpleegkundige in dienst die u met raad en daad graag terzijde staat en samen met u en uw naaste die zorg en ondersteuning regelen die u nu en in de toekomst nodig heeft. Tevens beschikken wij over een gespecialiseerd dementie-team voor het uitvoeren van de zorg-ondersteuning die u(w) naaste nodig heeft.

Wenst u meer informatie over deze dienst?
Neem dan gerust contact op via telefoon 043-3472494.

Ook kunt u direct contact opnemen met Tamara Vrancken. Zij is wijkverpleegkundige gespecialiseerd in mensen met (een vermoeden van) dementie.
Telefoonnummer:
06 - 15 00 57 34
043 - 347 24 94 (24/7)

Of emailadres:
t.vrancken@thuiszorggrootlimburg.nl