In- en Uitsluitingscriteria

In- en Uitsluitingscriteria

In- en uitsluitingscriteria

Bij de intake wordt gekeken of de zorgvraag binnen het postcodegebied valt waar Stichting Thuiszorg Groot Limburg (STGL) zorg levert volgens contracten met ziektekostenverzekeraars en gemeenten. In beginsel levert STGL thuiszorg aan alle cliënten. Er zijn echter situaties waarin STGL kan besluiten de zorgvraag niet te accepteren:


1.   Wanneer de zorgvraag buiten het postcodegebied van STGL valt;
2.   Wanneer de situatie rond de zorgvraag en/of de zorgvrager maakt dat de veiligheid van de zorgverleners en/of de zorgvrager niet kan worden gegarandeerd;

STGL levert de volgende zorgproducten:

  • Persoonlijke verzorging en verpleging (Incl. terminale zorg)
  • Begeleiding individueel
  • Huishoudelijke zorg
Uitgesloten vormen van zorg zijn:
- Intensieve kindzorg

Uitgesloten cliënten zijn:
- Cliënten die de hulp niet accepteren
- Cliënten waarbij het gebruik van alcohol of drugs tot een belemmering in de
  zorgverlening leidt
- Cliënten die dermate agressief gedrag vertonen zodat zorgverleners zich bedreigd
  voelen
- Cliënten die discrimineren
- Cliënten die (seksueel) intimiderend gedrag vertonen


Op basis van deze in- en uitsluitingscriteria zal worden beoordeeld of STGL de cliënt in zorg neemt. Er wordt dus telkens een individuele beoordeling gemaakt. Indien een cliënt die al in zorg is gaandeweg voldoet aan bovenstaande uitsluitingscriteria, dienen stappen ondernomen te worden die er toe kunnen leiden dat de cliënt die zorg- of ondersteuning krijgt die meer passend is en/of dat de zorgverlening kan worden gestopt.

Zorgverleners van STGL passen geen vrijheidsbeperkende maatregelen toe.