Cliëntenraad – Samen doen

Cliëntenraad – Samen doen

SAMEN DOEN!

Onze cliëntenraad bestaat uit een groep mensen uit Maastricht-Heuvelland die de gemeenschappelijke belangen behartigd van de cliënten van Thuiszorg Groot Limburg. De cliëntenraad heeft de wettelijke bevoegdheid om gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan de directie over zaken die van belang zijn voor cliënten. Ook volgt de cliëntenraad ons beleid en belangrijke beslissingen op de voet. De cliëntenraad is hierdoor als het ware de stem van de cliënt.

De cliëntenraad houdt zich bezig met de kwaliteit van de zorg en vergadert minimaal 4 keer per jaar. Aan de hand van een agenda worden ontwikkelingen besproken en ontstaan ideeën voor verbetering.

De cliëntenraad bestaat uit een gezonde mix van cliënten, ex-cliënten en mensen die affiniteit hebben met de zorg.

Heeft u interesse in deelname aan de cliëntenraad of wilt u een vergadering bijwonen?
Neem dan gerust contact op met de voorzitter van de clientenraad, via telefoon 043 - 347 24 94 of 06 - 49 07 90 95 of stuur een email naar clientenraad@thuiszorggrootlimburg.nl