Begeleiding Individueel

Begeleiding Individueel

Wat is begeleiding thuis? Begeleiding thuis is praktische hulp aan mensen die door problemen de grip op hun dagelijks leven kwijt zijn of deze dreigen te verliezen. Deze begeleiding is bedoeld voor mensen die in een kwetsbare positie verkeren. Het kan dan gaan om mensen met een psychiatrische ziekte, verslavingsproblemen, verstandelijke beperking en mensen met de ziekte van Alzheimer of dementie.
De gespecialiseerde verzorgenden en sociaal begeleiders van Thuiszorg Groot Limburg zijn opgeleid om u te begeleiden bij het zelfstandig blijven wonen. Zij kunnen u ondersteunen bij het weer op orde krijgen van uw dagelijkse bezigheden en wanneer dit niet meer geheel mogelijk is dan wordt u ondersteund om zo lang als dat mogelijk en veilig is zelfstandig thuis te blijven wonen.
Begeleiding kan ook betekenen: hulp in gezinssituaties waar meer nodig is dan alleen verzorging. Zoals het opnieuw leren of op orde houden van het huishouden na een hersentrauma, helpen bij het aanbrengen van structuur, het op orde houden van administratie etcetera.
Thuiszorg Groot Limburg heeft een of meer gespecialiseerde verzorgenden en begeleiders die direct kunnen inspelen op al uw vragen. Er is geen wachtlijst.
Wenst u meer informatie over deze dienst?
Neem dan gerust contact op via telefoon 043-3472494.