Alle diensten op een rij

Alle diensten op een rij

Als u vanwege een ziekte, beperking, dementie of na een opname in het ziekenhuis bepaalde dingen niet (meer) zelfstandig kunt, is het mogelijk om wijkzorg aan te vragen, in de volksmond beter bekend als thuiszorg. U krijgt dan persoonlijke verzorging en/of verpleging aan huis, zoals wondverzorging, toedienen van medicatie en hulp bij het opstaan, wassen en aankleden.

Maak hier onder een keuze uit een van onze diensten.

Heeft u vragen? Klik dan recht op 'contact' en stel uw vraag aan ons.