Algemene voorwaarden zorg

Algemene voorwaarden zorg

ZorgthuisNL, de branchevereniging, heeft samen met Actiz, cliënten- en consumentenorganisaties LOC Zeggenschap in zorg, Patiëntenfederatie Nederland en de Consumentenbond de nieuwe algemene voorwaarden voor de zorg vast gesteld. Thuiszorg Groot Limburg past deze voorwaarden toe. Deze algemene voorwaarden (hierna: AV) bieden evenwicht, verschaffen duidelijkheid en rechts zekerheid in de relatie zorgorganisatie en cliënt. Deze zijn immers tweezijdig en werken concreet uit wat partijen van elkaar mogen verwachten in een zorgverleningsrelatie. Het gaat om wederzijdse verantwoordelijkheden. De AV zijn van toepassing op alle contracten tussen zorgorganisaties en cliënten in de VVT-sector, met uitzondering van de contracten in de Wmo.

De Algemene Voorwaarden VVT zijn bijgesteld en zijn vanaf 16 maart 2022 van toepassing op de zorgovereenkomst: